sasakure.UK,Aki Yashiro

♪ [The UniversaL ElekiteL]

by sasakure.UK

 :jazz


♪ [この広い宇宙のかなたで]

  Kono hiroi sora no 

  Kanata de

by Aki Yashiro

 :enka