[Yasashiku Naritai]by Kazuyoshi Saito

♪ [Yasashiku Naritai]

by Kazuyoshi Saito :rock


♪ [Usagi to Kame]

by Kazuyoshi Saito :rock


♪ [Zutto Suki Datta]

by Kazuyoshi Saito :rock


♪ [Uta utai no Ballade]

by Kazuyoshi Saito :rock


♪ [Summer Days]

by Kazuyoshi Saito :rock

 


♪ [Fish Story]

by Kazuyoshi Saito :rock